Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Andruszewicz (t. 2 s. 31)

Andruszewicz. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie wspomniał. Andruszewicz Jan tego imienia trzeci, biskup Łucki czternasty, z Kijowskiej na tę katedrę pomkniony. Sapieha in monum. Luboć Nakielski o nim powiada, że po śmierci Macieja Radziwiłła, szóstego biskupa Kijowskiego (lepiej by był powiedział Ostykowicza) w r. 1546. tą Infułą uczczony, i w nauce i w obyczajach mąż poleru wielkiego Nakielski in Miechov. fol. 644. na którym biskupstwie i umarł r. 1579. a po nim nastąpił Mikołaj Pac, idem ibidem fol. 703. Mikołaj Andruszewicz koniuszy W. Ks. Litewskiego za Zygmunta Augusta, starosta Ożeński i Perełomski, w r. 1547. podpisał przywilej ziemi Bielskiej de iure Polonico manu tenendo, Janus. Stat. fol. 837. i u Herburta fol. 303. Stanisław sędzia ziemi Mozyrskiej, podpisał w Mińskiem województwie elekcją Jana Kazimierza. Rozumiem, że tu należy, luboć go napisano Andruszkiewicz Michał Dominik, który pacta conventa Augusta wtórego z Wileńskiego województwa ręką swoją utwierdził.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: