Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Andruski (t. 2 s. 31)

Andruski. W województwie Wołyńskim, o Fiodorze i Jacku metryka Wołyńska r. 1528. świadczy.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: