Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Andronowski herbu Syrokomla (t. 2 s. 30-31)

Andronowski herbu Syrokomla, w Brzeskiem Litewskim, z tą odmianą tego herbu zmywając, że na Abdanku, kładą strzałę, prostą żeleźcem wyrychtowaną, na której pod żeleźcem, dwa krzyże prosto, na hełmie trzy pióra strusie. Przodek Andronowskich z Czech wyszedł, osiadł w województwie Brzeskiem, wziąwszy od Książęcia Iwana [str. 31] Siemionowicza Kobryńskiego daninę pod Kobryniem, Andronów nazwaną: potomstwo jego, długo się zwało Czechowiczami.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: