Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Ancypa (t. 11 s. 2)

Ancypa. Tego domu nazwisko w Paprockim, Okolskim i Niesieckim nic znajduje się, Kuropatnicki go w zbiorze nazwisk domów z ich herbami, umieszcza, jakiegoby był herbu, nie kładzie. - Her. Wiel.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: