Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Amenda (t. 2 s. 27-28)

Amenda. I tych tak Paprocki jako i Okolski pominął. Stanisław w młodszych leciech, zwiedziwszy Włoską, Niemiecką, i Węgierską ziemię, przy wrodzonym dowcipie, takiego poleru nabył, że Maksymilian Cesarz, szacując sobie w nim piękne od Boga przymioty, wszystek ród jego nowymi herbami ozdobił, i w komput Szlachty Niemieckiej policzył, nie dostało mi się jednak nigdzie widzie jego herbu. Wysłał go potem do Konstantynopola z swym posłem i upominkami, aby byli Solimanowi Carowi Tureckiemu syna urodzonego winszowali. Zażył tej okazji Stanisław, Grecją, Kapadocją, Egipt, Syrią przeszedłszy, miejsca święte z powinną weneracją i szczególnym nawiedził nabożeństwem. Stamtąd do Polski powrócił, kędy indygenat od Zygmunta III. otrzymał, a żesię przy wielkiej eksperiencji, nie [str. 28] mniejsza ku Panu swemu wierność w nim była związała, przetoż mu Król Olborę srebrnych i ołownych kruszców puścił w administracją. Tam Amenda chcąc się Bogu wypłacić za fortunne w życiu swoim progressa, kościół w Olkuszu wystawił, kaplicę Loretańską z fundamentu wywiódł i ozdobił: atoli złączywszy się dożywotnie z Katarzyną Frezerowną żadnego płci męskiej po sobie sukcesora nie zostawił: Conc. P. Makow. S. J. 1628. Córka tylko Zuzanna jedynaczka została; ta ślubem czystości siebie samą Bogu poświęciwszy, i fortunę ojcowską hojnie na cześć Bożą wysypała, ojców Reformatów na przedmieściu Krakowskiem kiedyś konfundatorka: luboć zawziętość nieprzyjacielska, podczas pierwszej Szwedzkiej wojny, tę ofiarę jej, z dymem do nieba posłała. Klasztor zaś tych ojców już w mieście, inna dobroczynna ręka osadziła i dźwignęła. Zuzanna w pobożności, co raz to się więcej ćwicząc, częstymi jałmużnami niebo sobie uskarbiła. Tak w krótkim czasie imię tego domu w Polsce naszej zniknęło.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: