Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Ambrożewicz herbu Wąż (t. 2 s. 27)

Ambrożewicz herbu Wąż.

Lubo Niesiecki pisząc o herbie Bajbuża dodał iż Ambrożewiczowie tym herbem się pieczętują - jednak sam później przyznał im iż do herbu Wąż należą i położył Jana Ambrożewicza podstolego Parnawskiego który zostawił syna Michała. -

Wielądek dodaje: iż Jan Ambrożewicz na generalną konfederacją W. Ks. Lit. w Wilnie 28. Kwietnia 1764. r. pisał się.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: