Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Ałusiewicz (t. 11 s. 2)

Ałusiewicz, o tym domie Paprocki, Okolski i Niesiecki nie wspominają, lecz hrabia Kuropatnicki w zbiorze nazwisk domów z ich herbami w paragrafie II. kładzie, jednak bez umieszczenia herbu. W aktach Wileńskich uczyniony jest manifest de illegitimitate trybunału W. Ks. Litewskiego dnia 18 Kwietnia 1763. roku, na którym wraz z innymi senatorami, urzędnikami, i szlachtą, podpisał się Antoni Ałusiewicz. - Her. Wiel. - Mał.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: