Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Aleksandrowicz herbu Kościesza (t. 2 s. 26)

Aleksandrowicz herbu Kościesza. Wyraźnie o tych pisze Ks. Kojałowicz in MS. że są na Żmudzi z takim herbem. Z tych Kazimierz żył za czasów tego Autora. - Są także Aleksandrowiczowie Herbu Kruki.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: