Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Agrippa (t. 2 s. 15)

Agrippa. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie pisali; w Księstwie Litewskim po różnych Województwach posesje swoje rozciągnęli. Wacław Agryppa Kasztelan Smoleński w roku 1590. do lustracji dóbr Królewskich w Inflantach z Sejmu Komisarzem deputowany Constitut. fol. 584. Jędrzej Poseł na Sejm 1613. Z Wileńskiego Województwa i stamtąd, Deputat na Trybunał Skarbowy Constitut. fol. S. Jan w Żmudzi, Zachariasz w Trockim Elekcją podpisał Władysława IV. Jan Agrippa lubo go i urodzenie z przodków swoich starożytnego domu, i dowcip w mniejszych szkołach wypolerowany, zdolnym czyniły Kapłańskiego stanu, przecież obrał sobie być wzgardzonym w domu Bożym, do posług domowych w Zakonie Soc. Jesu życie swoje poświęciwszy, umarł w roku 1689. we Lwowie wieku swego 37. (list. Col. Leop. S. J. Któryś z tego domu, za czasów Zygmunta Augusta, pisał przeciwko Lipomanowi, i wiele innych Ksiąg do druku podał.

Tadeusz Agrippa, Podstarosta Upicki, podczaszy potem Województwa Witebskiego, pisał się na manifest wraz z innymi Senatorami i urzędnikami, de illegitimitate trybunału W. Ks. Lit. d. 18. Kwietnia 1763. r. w grodzie Wileńskim. - Wielądek.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: