Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Adziewicz herbu Ślepowron (t. 11 s. 1)

Adziewicz herbu Ślepowron, tak kładzie w dziele swoim o herbach hrabia Kuropatnicki w paragrafie drugim i w części drugiej. Okolski, Paprocki i Niesiecki ten dom opuścili. [str. 2]


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: