Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Aderkasd (t. 2 s. 14)

Aderkasd. Jan Dworzanin Królewski z Inflanckiego podpisał Elekcją Jana Kazimierza Króla 1648. O tych w Paprockim i Okolskim cicho. [str. 15]


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: