Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Adamowski herbu Jastrzębiec (t. 2 s. 14)

Adamowski herbu Jastrzębiec. Okolski w Sieradzkiem Województwie posesją im zapisał: atoli że i w innych Województwach rozkrzewieni, z tego poznać, że Wawrzyniec Proboszcz Klecki, Jan i Franciszek w Sandomierskim, Kazimierz w Krakowskiem, Stanisław i Stefan w Podlaskim Województwach pisali się na Elekcją Jana III.

Ignacy Adamowski, ten z Województwa Sieradzkiego przeniósł się do Litwy, gdzie z Agnieszką Wilhilmowną małżonką zostawił synów 6. - Ignacego, Tadeusza, Józefa, Piotra, Michała, Franciszka Ksawerego który z Marianną Budenowiczowną miał trzy córek, Józefę z ur. Sielaskim, Salomeę i Petronellę. Syna jednego Leopolda zostającego na usługach ojczyzny w Kawalerii narodowej. - Józef rotmistrz Trocki miał syna Benedykta. - Wielądek.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: