Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Adamowicz herbu Leliwa (t. 2 s. 13-14)

Adamowicz herbu Leliwa. Monwid syn Gedymina, brat Olgierda Wielkiego Książęcia Litewskiego, przyjąwszy na Sejmie Hrodelskim za zaszczyt potomkom swoim herb Leliwa, gdy potem walecznego męża, któremu imię było Adam, [str. 14] w wielu okazjach rycerskiej cnoty doświadczył, do tegoż go Klejnotu, i jego dzieci przypuścił, co i Król Jagiełło, swoim przywilejem utwierdził, kędy między zasługami jego liczy, naprzód odwagę z Witoldem na Tatarów, poselstwo dwa razy do tychże, z dobrem ojczyzny odprawione, wierność nie nadwerężoną ku sobie etc. Od tego tedy Adama, Adamowiczami, sukcesorowie zwać się poczęli, zwyczajem na ten czas tamtych krajów: atoli gdy się potem rozrodzili, jedni się z nich, od dóbr i posesji nazwali, jako to Pokrzywnicki, Starowolski: drudzy od jakiego przypadku, jako Mutykalski, Rakowicki: trzeci przy dawnym Adamowiczów imieniu zostali. Okolski tom., 2. fol. 95. Z tych Piotrowi Adamowiczowi Podsędkowi Żmudzkiemu, Konstytucja Sejmowa 1607. exakcją publicznych poborów w Księstwie Żmudzkim zleciła fol. 882. a w r. 1611. Komisarzem z Sejmu uproszony, do rozgraniczenia lasów Żmudzkich fol. 41. Człowiek był i miły wszystkim i szczodry, i u Wilhelma Książęcia Kurlandzkiego w wielkim respekcie. Hieronim z Wileńskiego odpisał Elekcją Augusta II. Są tamże w Litwie Adamowiczowie, rozumiem, że jednegoż i herbu i domu z Adamowiczami. Samuel Adamkowicz za Władysława IV. Jan Skarbnik Lidzki, Jędrzej Skarbnik Rzeczycki, Jana III. z Żmudzi podpisali Elekcje.

Jan Adamowicz pisał się na Akt Konfederacji generalnej W. Ks. Lit. w Wilnie 28. Kwietnia 1764. r. Jerzy, Kazimierz i Józef Adamowiczowie także na tenże Akt pisali się. Jan Sędzia Grodzki Lidzki. - Heral. Wielądka.

N. Adamowicz miał za sobą Dziekońskę, brat jego rodzony Generał adiutant Buławy Polnej. - Krasicki w przypisach.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: