Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Aczkiewicz (t. 11 s. 1)

Aczkiewicz, o tym Paprocki, Okolski ani Niesiecki nie piszą, szczególnie w dziele o Klejnocie szlacheckim przez hrabię Kuropatnickiego wydanym w części drugiej w paragrafie drugim, jest tego domu nazwisko umieszczone. Jakiego byłby herbu, niekładzie.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: