Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Achler herbu Dub (t. 2 s. 13)

Achler herbu Dub. O tych tak Paprocki, jako i Okolski pod tym herbem piszą, więcej o nich nigdziem się nie mógł doczytać.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: