Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Abratowicz herbu Odrowąż (t. 11 s. 1)

Abratowicz herbu Odrowąż, Antoni Odrowąż Abratowicz vices-gerent grodzki Latyczowski, na elekcji Stanisława Augusta Króla, pisał się z województwem Ruskim. - Her. Wiel. - Mat


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: