Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Abrant (t. 11 s. 1)

Abrant. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie pisał. Jan Abrant z Piuskim powiatem podpisał elekcją Jana III. Króla 1674. Porządek elekcji. - Her. Wieląd.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: