Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Abrant (t. 2 s. 10)

Abrant. O tych, ani Paprocki., ani Okolski nie pisał. Jan Abrant z Pińskim Powiatem podpisał Elekcją Jana III. Króla Polskiego 1674. Porządek Elekcyj.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: