Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Abramowicz herbu Jastrzębiec z odmianą (t. 11 s. 1)

Abramowicz herbu Jastrzębiec z odmianą. - Mał. Abramowicz Grzegorz, nobilu. non praeciso scartabellatu w konst. 1790. r. - N. nobilis. w konstit, r. 1764. - lał.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: