Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Abramowicz herbu Waga (t. 2 s. 10)

Abramowicz herbu Waga w W. Ks. Litewskim. Ci jedniż są co i Niepokojczyccy.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: