Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Abrahamowicz herbu Jastrzębiec (t. 2 s. 8-10)

Abrahamowicz herbu Jastrzębiec. Tych ani w Paprockim, ani w Okolskim nie znajdziesz. Ks. Kojałowicz tak herb Abrahamowiczów opisuje: W Podkowie już niecały krzyż ale pół tylko krzyża noszą, w hełmie Pawi ogon, mają i ślepowrona z pierścieniem. Z tego poznać, że jedenże dom Abrahamowiczów w Litwie jako i w Chełmskiej ziemi. Jan Abrahamowicz Wojski Wileński, Starosta Lidzki, Constit. 1601. O Mikołaju powiada że przed województwem Mścisławskim był Kasztelanem Mścisławskim, co musiało być w r. 1645. - Jan naprzód Wojewoda Miński, a potem Smoleński, mądry Senator, atoli Wittenberskich się nowinek chwycił, co znać z Conventiculum Toruńskiego, które podpisał. Syn jego Mikołaj na Wornianach z Mścisławskiego województwa, przesiadł się na krzesło Trockie. Bodaj nie córkę jego Katarzynę Abrahamowiczownę, pozostałą wdowę, po Marcjanie Frąckiewiczu Radzim [str. 9] zwyczajne sobie modlitwy kończył. W krótkim czasie, takim impetem cały zamek zadrżał, jakby się z gruntu walił, okna padały, drzwi się rozstępowały, ściany kruszyły, a w tym wchodzi sędziwa osoba, z załamanymi rękami, głęboko wzdychając, łza łzę goniła, w piersiach ogień wybuchał. w pół łańcuchem ściśnięta, za który, czarny ją Murzynek powodował. Patrzył na to z razu pomieszany Ks. Piotr, na ten postrach krzyżem tylko, i niewinnością sumienia przy Bogu uzbrojony: potem serca sobie dodawszy, pyta się owej osoby, co by zacz była: odpowiada, jestem kiedyś tych dóbr dziedzic, tych trzech synów ojciec, przed kilką lat zmarły, za to na wieczne męki skazany, że widząc błąd heretycki, uporczywiem się go do ostatniego życia momentu trzymał, radbym tym moim nieszczęściem, dzieci moje na prawdziwy tor wiary naprowadził, żeby i oni na ten koniec nie padli. Wysłuchawszy calem skłóconej mowy pobożny Kapłan, rozkazał mu mocą Boską, póty się w pobliższym zatrzymać pokoju, póki by go był synom jego, [str. 10] przysłużywszy, świat ten z niebem zamienił, w r. 1697. wieku swego 78. w Krakowie u S. Macieja pochowany. Historia Domus Probationis Crac. Annuae Resident. Valcen.

Wielądek który ich Abramowiczami zowie (jak się podobno familia ta dziś mianuje), dodaje: Teodor i Michał. w r. 1763. w grodzie Wileńskim 17. Kwietnia, podpisali się w manifeście, wraz z innymi Senatorami i urzędnikami, de illegitimitate trybunału, z przyczyny gwałtów poczynionych. Ludwik w r. 14. pod ówczas derewniczy i sędzia kapturowy województwa Smoleńskiego, w tymże roku 28. Kwietnia akt konfederacji generalnej W. Ks. Lit. w Wilnie podpisał. - Także N. Abramowicz starościc Starodubowski był deputatem na trybunał W. Ks. Lit. w Wilnie r. 1781. -

Krasicki w przypisach swoich do herbaria Niesieckiego: Abrahamowiczowie do tych czas w Litwie kwitną, z tych Jędrzej najprzód Pisarz Ziemski Wileński, dalej Kasztelan Brzeski umarł bezżenny. - Jerzy Starosta Starodubowski brat rodzony Kasztelana z Ogińskiej urodzony, z Dornołowiczowny zostawił córkę za Slizna wydaną jedynaczkę. - Antoni trzeci brat, umarł bezżenny. -


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: