Genealogia Mapa Album Boniecki Varia M.J. Minakowski: Wielka Genealogia Minakowskiego English Zaloguj się
   Imię Nazwisko: 

Wielka genealogia Minakowskiego
dla nauki i naukowców

Wielka genealogia Minakowskiego to wartościowe narzędzie dla naukowców i instytucji naukowych.

Tworzy ją w reżimie naukowym dr Marek Jerzy Minakowski (biogram w Wikipedii). Była już źródłem wielu prac naukowych (recenzowanych, publikowanych w naukowych artykułach i ksiąkach, szczegóły poniżej.

Ma ona dwa poziomy:
a) publiczna baza genealogiczna publikowana na Wielcy.pl (oraz Sejm-Wielki.pl), ze szczegółowymi danymi o 920 tys. osób, z szeroko pojętych elit polskich od X do XXI wieku - wszyscy w jednej, nieprzerwanej sieci rodzinnej (takiej, że można zmierzyć odległość miedzy dwiema dowolnymi osobami) - (tu jest zbiór faktów na jej temat);
b) relacyjna baza danych ze wszystkimi danymi źródłowymi, przechowywana wewnętrznie.

Cały proces publikacyjny jest wykonywany na bazie (b), a raz dziennie baza (a) jest tworzona od nowa (kompilowana) z bazy wewnętrznej (b).

Dostęp do bazy publicznej (a) jest ustandaryzowany. Zależy od liczby użytkowników (patrz niżej).

Dostęp do wewnętrznej bazy (b) jest ustalany za każdym razem osobno. Może być za opłatą, a może być w ramach wymiany za współautorstwo publikacji. Możemy też porozmawiać o innych sposobach współpracy (wspólne granty, zatrudnienie, spółka, dodawanie innych krajow czy grup społecznych, współpraca biznesowa itd. - nie ma tu ograniczeń).

Dostęp do bazy publicznej

Licencja na miejsce (sieć lokalną, wg adresu IP)

Wiele kont kupowanych razem (zniżka ilościowa)

Usżytkownicy nie otrzymują kont indywidualnych: dostęp mają wszyscy, którzy są w sieci lokalnej. Działa również dla dostępuj zdalnego (VPN).
Użytkownicy nie musza sie logować - strona Wielcy.pl jest dla nich dostępna od razu w całości.

Klient dostarcza listę adresów email.
Na każdy adres wysyłane jest osobne hasło.

Wielkość
instytucji
Cena
dla instytucji
do 100 osób1000 zł
100-500 osób2000 zł
500-1000 osób 3000 zł
ponad 1000 osób 5000 zł
Liczba
kont
Cena
za konto
149 zł
2-539 zł
6-1029 zł
11-5024 zł
ponad 5020 zł

Publikacje opisujące lub wykorzystujące Wielką genealogię Minakowskiego

  1. Ogólne tło teoretyczne i zastosowania: Marek Jerzy Minakowski, Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową, w: "Przeszłość demograficzna Polski", tom 38 (4/2016), ss. 63-88 (wolny dostęp, pobierz tutaj)
  2. Metodologia: Marek Jerzy Minakowski, Genealogia masowa - metodologia tworzenia i publikacji bazy danych, w: Jolanta Sikorska-Kulesza (red.), Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-235-3786-1.
  3. Sieć genealogiczna elity polskiej wszech czasów: Marek Jerzy Minakowski, Dziesięć tomów PSB na jednej tablicy genealogicznej. "Ci wielcy Polacy to nasza rodzina", w: Rafał T. Prinke (ed.), Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, pp.97-106, Poznań 2007
  4. Długoterminowi potomkowie XIV-XV-wiecznych elit Polski i Litwy: Marek Jerzy Minakowski, Potomkowie sygnatariuszy z Horodła w elicie Korony i Litwy kolejnych wieków, w: Sławomir Górzyński (red.), Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich, Warszawa: DiG 2015
  5. Sieć społeczna XIX-wiecznych chłopów (cała parafia jako jedna rodzina): Marek Jerzy Minakowski, Gęstość sieci koligacji w parafii Kampinos w XIX wieku, w: Przeszłość demograficzna Polski, t. 35 (4/2014), ss. 65-74 (wolny dostęp, pobierz tutaj)
  6. Sieć społeczna XIX-wiecznych czytelników gazet w Warszawie: Marek Jerzy Minakowski, Sieć społeczna wokół Kuriera Warszawskiego na podstawie jego nekrologów z lat 1821–1861, in: Przeszłość demograficzna Polski, t. 39 (2017), ss. 7-49
  7. Homogamia potomków XIX-wiecznej elity politycznej I Rzeczypospolitej; we współautorstwie z prof. Rafałem Smoczyńskim (wcześniej prezentowana skrótowo podczas konferencji w Sejmie Litewskim w Wilnie): Mapping Homogamy of Noble Descendants in Poland. A Case Study of the Genealogy of Descendants of the Great Sejm.
  8. Sieć społeczna ponad 1200 mojżeszowych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z lat 1850-1918: referat na Sunbelt 2018, Utrecht.
  9. Dziesiątki tekstów (artykuły, pozycje w słownikach biograficznych) różnych autorów, wykorzystujące WGM.

Kontakt

autor i właściciel:
Marek J. Minakowski
ul. Komandosów 5/10
30-334 Kraków
mj@minakowski.pl
tel. +48 602 77 00 51
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku


© 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne