Genealogia Mapa Album Boniecki Varia M.J. Minakowski: Wielka Genealogia Minakowskiego English Zaloguj się
   Imię Nazwisko: 

Wielka Genealogia Minakowskiego - Podsumowanie (Fact sheet)

Wielka Genealogia Minakowskiego to przedstawienie powiązań rodzinnych wewnątrz polskiej elity — od średniowiecza do dzisiaj.

Elity — czyli około 50.000 najważniejszych osób w historii Polski - tych wszystkich, o których pisze się książki, o których uczy się w szkołach, których imiona noszą ulice.

A także ich dzieci, rodziców, wnuków, teściów, szwagrów — całej sieci rodzinnej w której żyli i działali. Razem ponad 920.000 osób.

Okazało się, że ta cała elita społeczeństwa polskiego, trwającego ponad 1050 lat to jedna wielka rodzina, gdzie między każdymi dwiema osobami widać łańcuch od kilku do kilkudziesięciu osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem albo małżonkiem poprzedniej.

Prace nad rekonstrukcją tej sieci społecznej (tego grafu powiązań) wciąż trwają, poniżej umieszczam aktualny stan osiągnięć, widoczny na stronach Sejm-Wielki.pl i Wielcy.pl obecnie (czerwiec 2018).

Obecnie w naszej rodzinie (bo i ja, Marek J. Minakowski, w niej jestem) są:

Patroni polskich ulic: 83 z pierwszej setki

W rankingu stu najpopularniejszych patronów polskich ulic jedynie siedemnastu (czyli 17%) jest poza WGM, przy czym w pierwszej pięćdziesiątce tylko czterech (8%) jest poza nią: Stanisław Staszic, Bartosz Głowacki, Jerzy Popiełuszko i Piotr Skarga.

Autorzy lektur szkolnych: 3/4

Wśród Polaków, których utwory są (lub niedawno były) lekturami szkolnymi w polskich szkołach, ponad trzy czwarte (47 spośród 61) to nasza rodzina. Brakuje 14 osób. Szczegółowe dane podaję tutaj: http://minakowski.pl/trzy-czwarte-autorow-polskich-lektur-jest-w-naszej-rodzinie/.

Członkowie akademii nauk: 64% spośród 1.134

Do roku 1990 członków polskich akademii nauk było 1134. Ich biografie opublikowano w pracy Andrzej Śródka, Paweł Szczawiński, Biogramy uczonych polskich: materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, Wrocław 1983-1990.

Z tych 1134 większość (722 czyli 64%) jest w WGM. Szczegółowo wygląda to tak:

Część Wszystkich WGM %
I. Nauki społeczne 451 306 68%
II. Nauki biologiczne 103 72 70%
III. Nauki ścisłe 105 72 69%
IV. Nauki techniczne 99 59 60%
V. Nauki rolniczo-leśne 69 39 57%
VI. Nauki medyczne 168 106 63%
VII Nauki o ziemi i górnicze 62 34 55%
VIII. Suplement 77 34 44%
razem 1134 722 64%

Bohaterowie Polskiego słownika biograficznego: 57% spośród 27.653

Polski słownik biograficzny zawiera obecnie biografie 27.653 osób. Jest to wspólne dzieło polskich uczonych, wydawane pierwotnie przez Polską Akademię Umiejętności, a obecnie Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Dobór osób tam ujętych jest consensusem ogółu historyków polskich — zarówno tych, którzy piszą biografie do kolejnych zeszytów (w latach 1935-2018 ukazało się już 51 opasłych tomów), jak i tych, którzy wcześniej opracowywali materiały na temat tych osób, z których obecni biografowie mogą korzystać (im więcej o danej osobie napisano, tym większe prawdopodobieństwo, że jej biogram będzie ujęty w PSB).

Obecnie w WGM znajdują się 15.762 osoby mające biogram w PSB, a więc 57% ogółu ich liczby.

W genealogii oznaczeni są tagiem "Bohater PSB". Tutaj jest ich pełna lista.

Połączone izby Sejmu Wielkiego: 95% spośród 494

Trzy stany Sejmu Wielkiego (król, senatorowie i posłowie obu kadencji) to 494 osoby. Była to elita wszystkich ziem Rzeczypospolitej (nawet ziemie zabrane w I rozbiorze były reprezentowane albo przez posłów na uchodźctwie, albo chociaż przez senatorów). Spośród 494 tych uczestników Sejmu Wielkiego w WGM jest 471, a więc 95%. Brakuje niecałych 5%...

Lista uczestników Sejmu Wielkiego znajduje się na stronie www.sejm-wielki.pl.

Senatorowie od Unii Lubelskiej do końca Rzeczypospolitej

Spośród 2.492 osób, które wchodziły w skład Senatu Rzeczypospolitej w latach 1569-1795 w WGM jest obecnie 2.222, a więc 89%. Pozostaje 11%...

Starsza kadra oficerska Królestwa Polskiego (Kongresowego)

Spośród 362 starszych oficerów armii Królestwa Polskiego (od majora do generała) w WGM jest 259 (czyli 72%). Ale na to się składa 50% majorów (59 na 115) i 68% podpułkowników (83 na 122). Gdyby liczyć wyłącznie pułkowników i generałów - wtedy mamy prawie wszystkich, bo 94% (117 na 125).

W armii Księstwa Warszawskiego starszych oficerów było 145, w tym 92 (63%) jest w WGM.

Wśród oficerów powstania listopadowego o nazwiskach od A do R (ujętych w Słowniku R. Bieleckiego) na ogólną liczbę 1163 starszych oficerów w WGM jest 464 (40%)

Więcej o tym pisałem tutaj: http://minakowski.pl/genealogia-oficerow-kongresowki/ i tutaj: http://minakowski.pl/2346-oficerow-w-naszej-rodzinie/.

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim (Kongresowym)

W zestawieniu Elżbiety Sęczys Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim (DiG, Warszawa 2000) ujęto 48.924 różnych osób z rodzin, którym udało się uzyskać formalne potwierdzenie statusu szlacheckiego, a jakiekolwiek dokumenty na ten temat udało się autorce odnaleźć w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Z tych osób 25.308 znajduje się w WGM. Jest to wprawdzie tylko 51%, ale bardzo wiele wzmianek dotyczy tylko imienia i nazwiska osoby, ewentualnie z podaniem imienia ojca — co nie pozwala na niewątpliwą identyfikację tych osób.

Na ogólną liczbę 9058 rodzin tam opisanych, jedynie w 4474 znamy matkę którejkolwiek z osób (bo gdy jest tylko mowa, że wylegitymował się Jan Zawadzki syn Stanisława, to za mało, by ustalić który z licznych Janów Zawadzkich synów Stanisława jest na rzeczy). 79% takich rodzin (3533 z 4457) jest już w WGM.

Stare Powązki

Aleja Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie liczy 110 grobów. 68 z nich (62%) zawiera osoby znajdujące się w WGM.

W ogóle w najstarszej części Powązek (54 kwatery) ponad 50% grobów (2.892 spośród 5.747) to rodziny znajdujące się w WGM. Więcej szczegółów tutaj: http://minakowski.pl/juz-polowa-najstarszych-powazek-to-nasza-rodzina/ . Byłoby ich więcej, ale wobec zniszczenia oryginalnej dokumentacji opieramy się wyłącznie na zachowanych pomnikach nagrobnych, więc nie zawsze wystarcza informacji do utożsamienia tych osób.

Do tej pory zachowało się na Powązkach 2921 grobów z osobami zmarłymi przed powstaniem styczniowym (tj. przed rokiem 1863). 1688 z tych grobów (tj. 57%) to groby naszej rodziny (jest w nich pochowany ktoś obecny w WGM).

Osób pochowanych na Powązkach przed powstaniem styczniowym jest (wg obecnie zachowanych inskrypcji) 4.264. Spośród nich 2449 (57%) jest już w WGM.

Nekrologi „Kuriera warszawskiego” z lat 1821-61

Nekrologi te zawierają wszystkich, których wypadało znać (nie tylko w Warszawie) — zestawienie to obejmuje całego pokolenie (41 lat), więc jest dość wyczerpujące. Na 18.039 osób, których zgony odnotowano w tym czasie, już 9.549 (53%) znajdują się w WGM.

Więcej piszę o tym tutaj: http://minakowski.pl/social-media-170-lat-temu-czytelnicy-kuriera-warszawskiego-jako-siec-kuzynow/.

Przywódcy komunistyczni

Komitet Centralny I Proletariatu w całości jest w WGM (całe 7 osób).

PolRewKom (niedoszły rząd komunistycznej republiki polskiej w 1920 r.) liczył 5 osób — all of them in WGM.

Komitet Centralny KPP liczył 32 osoby (mowa o wszystkich członkach KC, w całej historii tej partii ). Spośród nich 15 jest w WGM. To jeszcze nie większość — do większości brakuje dwóch. Ale na pewno się znajdą — problem jest głównie z trudnościami w odnalezieniu dokumentów metrykalnych osób, które urodziły się w rodzinach żydowskich.

Parlamentarzyści XX i XXI wieku

Po roku 1918 wprowadzono demokratyczne wybory, powszechne i proporcjonalne. Z praktyką demokratyczną było potem różnie i różne były tego efekty. Pełne zestawienie (na bieżąco aktualizowane) przedstawiam tutaj: http://www.sejm-wielki.pl/parlament_od_1919.php - dla przykładu warto zaznaczyć, że na 105 osób zasiadających w Senacie IV kadencji (w latach 1935-1938) aż 55% (58 osób) jest już w WGM.
Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku


© 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne