Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Umiński herbu Cholewa (t. 9 s. 200)

Umiński herbu Cholewa, w Wielkopolsce i indziej. Z tego domu było według Okolsk. czterech braci. Wojciech, Łukasz, Jan i Stanisław. Z tych Wojciech był sędzią grodzkim Kowalskim, Łukasz chorążym Bydgoskim, Jan pisarzem Przedeckim, Stanisław podwojewodzym Kujawskim, ten pojął Gerałtowską, herbu Tępa Podkowa, synowie jego, Stanisław łowczy Wschowski., Mikołaj skarbnik Kujawski, żona jego Modlibowska sędzianka Kaliska, z której syn Władysław. Jakub Stanisław łowczy Wschowski, podstarości Kaliski, a potem kasztelan Krzywiński, syn jego Stanisław, synowiec Wojciech. Samuel podstoli Sanocki 1632. Kazimierz komornik Inowrocławski 1697. N. była za Janem Maleckim podczaszym Latyczewskim

R. 1778. Antoni Umiński archidiakon. - Józef kanonik Łucki. - Kajetan podwojewodzy grodzki Brzesko-Kujawski. - Kajetan cześnik Kowalski. - Dionizy miecznik Kowalski. Antoni skarbnik Kowalski. - Kajetan miecznik Bydgoski. - Przypisy Krasickiego.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: