Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Tytlewski herbu Cholewa (t. 9 s. 185)

Tytlewski herbu Cholewa, z Polski wyniósłszy się, osiedli w Prusiech, od Tytlewa, Tytlewskiemi nazwani, księgi Chełmińskie wspominają Macieja Tytlewskiego w roku 1481. Maciej opat Lubiński od Zygmunta III. Króla do Hiszpanii poseł. Wojciech Janowi Kazimierzowi królowi dla dzielności w rzeczach miły. N. była za Bartłomiejem Działowskim.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: