Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Tyszkowski (t. 9 s. 184-185)

Tyszkowski, w Łomżyńskim powiecie. Dom rozrodzony, jeden z nich był proboszczem canonicorum regularium w klasztorze Warszawskim 1611. Stanisław Tyszkowski podstoli i podstarości Brześciański, miał za sobą Joannę Władysława Sapiehy wojewody Brześciańskiego córkę. A po Rajeckim kasztelanie Brześciańskim pozostałą wdowę, córka jego Anna była za Antonim Sieniutą stolnikiem Owruckim. N. Kurdwanowską.

Wszyscy późniejsi Heraldycy przyznają tej familii herb Gozdawa a Duńczewski w herbarzu tak o nich donosi: - Jędrzej na Tyszkowicach Tyszkowski, starosta Toporowski herbu Gozdawa, ożeniony z Katarzyną Załęską, miał synów: Mikołaja, Piotra i Pawła. Mikołaj pierwszy syn Jędrzeja chorąży Latyczowski, pułkownik J. Mci, posłował dwa razy na sejm, miał synów dwóch, którzy obadwa mieli imię Jan. Pierwszy Jan starszy syn Mikołaja był skarbnikiem Podolskim, który dwa razy śluby małżeńskie czynił, pierwszy raz z Korzeniowską, z której syn był jeden Wawrzyniec Tyszkowski, podczaszy Trembowelski, drugi raz z Warszawską, z której było pięć synów: Stanisław, Mikołaj, Jan, Jędrzej i Kazimierz. Drugi Jan syn Mikołaja żył sterilis, będąc pisarzem grodzkim Latyczowskim, który od Jana Kawieckiego nabył części Harmak, r. 1621. Wawrzyniec najstarszy syn Jana pierwszego, skarbnika Podolskiego, z Popławską miał dwóch synów: Stefana i Aleksandra. Aleksander umarł sterilis, a zaś Stefan cześnik Owrucki, z Anną Jurkowską miał dwie córki: Ewę i Katarzynę. Stanisław podstoli Brzeski, drugi syn Jana z Warszawskiej, także dwa razy małżeńskie śluby ponowił, pierwszy raz z Szerstetową, z której syn jeden Aleksander Tyszkowski, starosta Klepacki, ożeniony z Paszkowską, oboźnianką Litewską, mieli potomstwo; drugi raz z Joanną Sapieżanką, córką Władysława Sapiehy wojewody Brzeskiego, wdową po Rajeckim kasztelanie Brzeskim, kura mu powiła syna Marcina Tyszkowskiego, i córek dwie. Annę i Teresę. Marcin ożeniony z Oziębłowską ma syna Karola. Anna poszła za Antoniego Sieniutę, stolnika Owruckiego, z którym miał potomstwo. Mikołaj trzeci syn Jana z Warszawskiej skarbnik Brzeski, ożeniony był z Joanną Hornowską, horodniczanką Brzeską, którego najstarszy syn Jędrzej, obrał sobie życie w zakonie. Franciszka obserwantów prowincji Ruskiej, gzie odmienił imię według zwyczaju zakonu, 1 nazwa się Venantius Tyszkowski, uczył w zakonie filozofii [str. 185] i teologii lat trzynaście, za co otrzymał tytuł Lector Jubilatus, teraz tejże prowincji Diffitor Actualis et Minister Prov. Drugi syn tegoż Mikołaja Antoni, trzeci Tomasz. Jan czwarty syn Jana umarł sterilis. Jędrzej piąty syn tegoż Jana stolnik Witebski, miałci prawda dwóch synów: Stanisława i Wacława, ale obadwa pomarli steriles. Kazimierz szósty także umarł sterilis. Piotr drugi syn Jędrzeja starosty Taborowskiego, chorąży Halicki, ożenił się z Katarzyną Cieklińską, tego potomek Mikołaj Tyszkowski, chorąży Wendeński, wielki wojownik, który pod Rodowem z małą garstką kawalerii Polskiej, mając nad niemi komendę, zbił trzydzieści tysięcy Tatarów, którym zbyt naraziwszy się wpadł w ręce, lecz go Rzeczpospolita sama wykupiła. Ożenił się był z Ossolińską z której miał syna Aleksandra sterilem, i dwie córki: Annę, która poszła za Antoniego Gruszeckiego, podczaszego Dobrzyńskiego, i Joannę, która była za Józefem Dąbrowskim, skarbnikiem Żytomierskim. Antoni Tyszkowski podstoli Halicki, porucznik J. R. Mci, ożenił się z Katarzyną Kurdwanowską, z której miał dwóch synów: Jana i Mikołaja, i córkę jedną Annę, która została zakonnicą g. Benedykta we Lwowie. Józef Tyszkowski stolnik Halicki, przeniósł się na Żmudź, i tam ożeniony miał syna Dominika. Paweł Tyszkowski, ożenił się z Justyną Rogozińską, która mu powiła syna Jana Tyszkowskiego, który służył za towarzysz najprzód z Dzierzkiem strażnikiem koronnym, potem z Matczyńskim wojewodą Bełskim, ożenił się z Anną Czajkowską, która mu powiła dwóch synów: Jakuba który umarł sterilis, Józefa podstolego Wendeńskiego, który ożenił się z Barbarą Dobrzańską, cześnikową Latyczewską, która mu powiła córek trzy: Ewę, Mariannę i Rozalią, i synów dwóch: Jana i Stanisława. - To Duńczewski.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: