Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Tyszka herbu Trzaska (t. 9 s. 173)

Tyszka herbu Trzaska, w Nurskiej i Łomżyńskiej ziemi, i w księstwie Litewskim. Mikołaj Tyszka kanonik regularny, proboszcz Warszawski 1622. Balcer kanonik Łucki, fundował OO. Bonifratellów w Łucku, co aprobowała Konstytucja 1647. fol. 39. Wawrzyniec podwojewodzy Nurski 1674. Jakub w Mińskiem, syn jego Michał. Stanisław w Żmudzi 1621: Mateusz kanonik Smoleński. Kazimierz w Łomżyńskiej 1674.

R. 1778. Piotr Tyszka regent Łomżyński. - W r. 1788. podstarosta. - Krasicki.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: