Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Towiański herbu Gerald (t. 9 s. 103)

Towiański herbu Gerald, w powiecie Wiłkomierskim i w Polsce, Jakub Giniet Towiański poborca w Wiłkomierskiem 1601. z sejmu zapisany. Constit. fol. 776. Samuel podstarości Wiłkomierski 1648. Hippolit dworzanin królewski, Justynian z Bochdana i Józef 1674. N. sędzia grodzki Wileński 1723. i Jan wojski Wileński, który miał za sobą Katarzynę Wańkowiczownę wojską Mińską. Jerzy Towiański kasztelan najprzód Łęczycki 1516. i rotmistrz pod interregnum województwa Łęczyckiego, podpisał konfederacją Warszawską w roku 1702. po Leszczyńskim wziął województwo Łęczyckie, z sejmu 1703. komisarz do granic od Śląska. Constit. f. 20. Krzysztof syn jego z Konstancji Niszczyckiej najprzód podczaszy koronny i starosta Bielski, z sejmu 1703. deputat do boku królewskiego, Constit. fol. 15. potem podkomorzy koronny; żona jego Lubomirska kasztelanka Krakowska i hetmanówny W. K. Na hełmie, według MS. Ks. Kojałow. powinien być u nich Cietrzew z korony podlatujący.

W r. 1778. Feliks Towiański sufragan Białoruski z zakonu Franciszkańskiego. - Antoni horodniczy Wileński. - Krasicki.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: