Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Torzyński (t. 9 s. 103)

Torzyński. Stanisław na Torzyńcu Torzyński 1487. Acta Castren. Ostrzeszov. Anna Torzyńska w r. 1516. zapisała tamże czynsz do kościoła Wyszanowskiego.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: