Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Topolski herbu Powała (t. 9 s. 94)

Topolski herbu Powała, w ziemi Sochaczewskiej, Adam Topolski podpisał elekcją Jana III. Króla. Jerzy ale Topolowski chorąży Pomorski w r. 1531. u Okol. t. 3., f: 341.

W r. 1778. Jan Topolski regent grodzki Wileński. - Krasicki.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: