Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Topczewski herbu Ślepowron (t. 9 s. 94)

Topczewski herbu Ślepowron, w Ruskim województwie i w ziemi Łomżyńskiej, piszą się z Leszczków, z których Kasper Topczewski na Rusi osiadł, Łukasz zaś w Mińskiem województwie, podpisał elekcją Władysława IV.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: