Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Szymkowicz herbu Kościesza (t. 8 s. 646)

Szymkowicz herbu Kościesza, ale z tą odmianą, że na Strzale, jak w herbie Kościesza, krzyża nie masz. Jan Szymkowicz marszałek i pisarz Litewski, starosta Wilkomierski i Tykociński, odprawiał po, trzykroć poselstwo do Moskwy, to jest 1555. 1559. 1567. umarł wojewodą Witebskim, córka jego Elżbieta poszła za Naruszewicza podskarbiego Litewskiego. Kojał. -in MS. Druga córka Bogdana, za Jędrzeja Sapiehę wojewodę Mścisławskiego. Feliks chorąży Wileński, z sejmu 1578. Poborca w Wileńskim. Constit. f. 352. Temruk Szymkowicz przez Konstytucją 1598. wziął w zasługach swoich dziedzicznym prawem wójtostwo Pojurskie. Jerzy kasztelan Połocki, wspomina go przywilej inkorporacji Inflanckiej w r. 1567. Jan Grodzimont Szymkowicz 1632. Józef starosta Kołaczewski, miał za sobą Konstancją Wańkowiczownę podstolankę Mińską.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: