Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Szydłowski herbu Rawicz (t. 8 s. 642)

Szydłowski herbu Rawicz, i jam widział jednego z nich z tym herbem nagrobek. Balcer Szydłowski w księstwie Żmudzkim 1632.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: