Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Szurski (t. 8 s. 634)

Szurski, w województwie Brześciańskim. Maksymilian Szurski r. 1674. Szurkowna w Nowogrodzkim, Jana Lisowskiego małżonka.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: