Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Szopski (t. 8 s. 628)

Szopski, w ziemi Warszawskie, Władysław, Adam, Piotr Franciszek podpisali tęż elekcją.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: