Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Szmerzyński herbu Grzymała (t. 8 s. 623)

Szmerzyński herbu Grzymała, w województwie Inowrocławskiem. Piotr Szmerzyński najprzód kasztelan Inowrocławski, z tym tytułem podpisał Protestacją przeciwko dysydentom w r. 1573. potem wojewoda Inowrocławski, umarł 1582. miał za sobek Dorotę Dzierżgowską wojewodziankę Mazowiecką, i z niej zostawił potomstwo. Pius albo Zbożny poseł na sejm 1593. r. deputat do kwarty Rawskiej. Constit. fol. 647.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: