Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Świerski herbu Lis (t. 8 s. 579-580)

Świerski herbu Lis, w księstwie Litewskim. Świrskich albo Siewierskich kniaziów, dom dawny, idzie z książąt Litewskich od Doumunda książęcia Uciańskiego, jednaż ich linia z książętami. Siesickiemi. Bogdan Świerski 1508. kościołowi Świerskiemu dziesięciny zapisał. Łukasz Bolko ksiądz, to [str. 580] jest książę Świerski, marszałek księstwa Żmudzkiego, z sejmu Lubelskiego 1569. naznaczony do korektury statutu Litewskie go, Constit. fol. 194. i do zapłaty wojsku Litewskiemu 1578. Constit. fol. 354. Stryjkow. fol. 783. zowie go marszałkiem Króla Stefana. N. marszałek izby poselskiej 1600. Jerzy poseł z województwa Smoleńskiego na sejm 1629. i deputat na trybunał fiskalny Litewski. Constit. fol. 15. Jan marszałek nadworny Litewski 1569. Marek i Jan sławni rotmistrze za Króla Augusta, Michał, którego wspominają Konstytucje 1648. Samuel sędzia ziemski Miński 1674. Pastor. Orb. Got. lib. 2. §. 8. pisze, że Narymund w. ks. Lit. bratu swemu Doumundowi, Uciańskie księstwo za wystawiony zamek Świer puścił, od którego Świerskich imię urosło.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: