Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Stynwacki herbu Pomian (t. 8 s. 555)

Stynwacki herbu Pomian, w Pruskich województwach, pisze o nich MS, o Familiach Pruskich.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: