Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Strzeszkowski herbu Gryf (t. 8 s. 554)

Strzeszkowski herbu Gryf, w Krakowskiem. województwie, pisze o nich Paprocki w Gnieździe Cnoty, nie wiem czy nie od hrabi Strzeszkowna idą, którego wspominają listy Leszka Czarnego książęcia Polskiego, którego syn był Wawrzyniec sędzią ziemskim Krakowskim w r. 1287. Nakiel. in Miechov. fol. 210.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: