Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Strasser (t. 11 s. 411)

Strasser Ludwik, Nobilit. non praec. scart. w Kons. r. 1768. - Krasicki. - Małach. [str. 412]


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: