Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Stecki herbu Radwan (t. 8 s. 513-514)

Stecki herbu Radwan, w województwie Kijowskim. Jan Stecki miał za sobą Podhajecką, z tej spłodził Eliasza Steckiego, ten z niewoli Moskiewskiej wyszedłszy, zrodził syna jednego Tomasza Steckiego cześnika Smoleńskiego, temu Jadwiga z Lewkowskich Białecka powiła te dzieci, Jędrzeja i Gabriela Societ. Jesu zakonników tymi czasy, Piotra porucznika chorągwi komputowej, Kazimierza, ten umarł, Jana Leona, i córkę. Mikołaj Stecki ciwun Kijowski, z sejmu 1620. komisarz do granic między województwami Kijowskim i powiatem Mozyrskim, Constit. fol. 15. był to syn Stefana, miał za sobą Surynownę, z tą spłodził Jana cześnika Kijowskiego, któremu Trypolska dwóch synów powiła, jednego Wacława cześnika Kijowskiego, wojskim się Żytomierskim podpisał na elekcją Jana III. Króla, tego z Liniewskiej kasztelanki Wołyńskiej, syn Stanisław miecznik Kijowski, żona jego Salomea Nasierowska.

*) Powtórnem małżeństwem była za Wapowskim stolnikiem koronnym. - Przypisek Krasickiego. [str. 514] Drugiego Jana miecznika Kijowskiego, tego z Iwanickiej syn Kazimierz kasztelan Kijowski, a przedtem chorąży, miał za sobą Joannę Nasierowską wdowę po Janie Kuberskim, ale z nią sterilis, 2do voto pojął Antoninę Kosakowską chorążankę Wołyńską, i z niej zostawia potomstwo. Zofia Stecka Tomasza Nasierowskiego, N. Aleksandra Korczewskiego małżonki. N. Stecki złączył się dożywotnie z Bronisławą Kaszewską, Iwan z Aleksandrą księżniczką Woroniecką stolnikówną Kijowską. Geneal. książąt Wiśniowieckich.

Potomstwo Kazimierza Steckiego kasztelana Kijowskiego z Kossakowskiej, córki N. za Ożgą starostą Romanowskim; N. za Zagurskim starostą Owruckim. Syn Jan starosta Owrucki z Małachowskiej kanclerzanki wiel. kor. zostawił potomstwo. - R. 1778. Stanisław archidiakon Kijowski. - Cyprian biskup Łucki rit. Graeci. - Józef sędzia ziemski Łucki. - Antoni podstarosta Owrucki pojął Chojecką. - W r. 1788. Ignacy podstoli Lubaczowski. - Krasicki.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: