Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Spytecki (t. 8 s. 466)

Spytecki. N. Spytecki miał za sobą Teodorę Ławską podstolankę Wiską.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: