Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Snarski herbu Murdelio (t. 8 s. 425)

Snarski herbu Murdelio, w Połockiem województwie, i w powiecie Grodzieńskim, piszą się z Usnarza. Z tych Chryzostom Snarski z Zawiszanki Dowgiałowny, miał synów Aleksandra i Jana. Adam Snarski stryjeczny Chryzostoma, synowie jego Lew i Władysław kapłan uczony, Wawrzyniec mąż rycerski. Kojał. in MS. Jan podstoli Bracławski i Teodor w Połockiem. Jędrzej w Grodzieńskim 1674.

Karol Snarski w r. 1788. komornik graniczny Radomski. - Krasicki.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: