Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Skrzyszowski herbu Jastrzębiec (t. 8 s. 395)

Skrzyszowski herbu Jastrzębiec, na Śląsku: Pa proc. Strom. powiada, że ich wspomina list Bolkona książęcia Śląskiego. Barbara Skrzyszowska zakonnica Sądecka.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: