Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Skrzypieński herbu Ogończyk (t. 8 s. 394)

Skrzypieński herbu Ogończyk, w Kaliskiem województwie. Jednaż ich dzielnica z Twardowskiemi, bo się i ci z Skrzypna piszą. Krystyn z Skrzypna starosta Złotorysky żona jego siostra Sendziwoja z Szubina Toporzyka wojewody Kaliskiego i generała Wielkopolskiego, w r. 1375. Złotorią utracił, i sam w niej od Leszka Białego pojmany. Długosz.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: