Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Skokowski herbu Jelita (t. 8 s. 381)

Skokowski herbu Jelita. Jednaż ich dzielnica z Romiszowskiemi, ale tak od dóbr Skoki nazwani. Są pod Brześciem Litewskim. Marcin Skokowski Władysława IV. Jan, Jana Kazimierza, podpisali tamże elekcje. N, chorąży pod znakiem Jana Paca, zginął pod Homlem. [str. 382]


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: