Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Skinder herbu Rawicz (t. 8 s. 380)

Skinder herbu Rawicz, w księstwie Żmudzkim. Ks. Kojał. in MS. twierdzi, że Stefan Skinder w Żmudzi za jego czasów, tym się herbem pieczętował: Jan i Piotr tamże 1621. N. miał za sobą Sienickę herbu Bończa.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: