Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Siennowski herbu Korczak (t. 8 s. 363)

Siennowski herbu Korczak, w ziemi Przemyskiej. Sienko z Siennowa podkomorzy Przemyski 1436. Łaski Stat. fol. 140. a potem kasztelan Lwowski 1438. Acta Terrestr. Premisl. od których potem poszli Krzeczowscy.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: