Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Sarnicki herbu Ślepowron (t. 8 s. 280-281)

Sarnicki herbu Ślepowron, w Chełmskiej ziemi, dokąd się z Płockiego województwa przenieśli. i w Łukowskiej ziemi, ale się ci Sarneckimi piszą. Pierwszy w Ruskich krajach osiadł Jakub Sarnicki, (bodaj to nie on miał za sobą Pobziedzińską herbu Gryf, Okol. sub Leliwa) był w Tatarskim języku biegły, dlatego Jan Albrycht Król Polski w legacjach go do tego narodu zażywał, syn jego Jan, dziedzic na Lipsku, bodaj to nie temu Janowi, 1524. Mikołaj proboszcz Tarnowski i Feliks wojski i sędzia Chełmski, Zamojscy, wójtostwo Tworzyczów w zasługach nadali, o czym jest kopia listu ich Paproc. o herb. fol. 196. z Elżbiety Gorzkowskiej herbu Tarnawa, spłodził syna Stanisława wojskiego Krasnostawskiego, ten młode lata polerując w akademii Królewieckiej na naukach, a potem po różnych nacjach peregrynując, chwycił się też był przewoźnej Kalwińskiej wiary. której żwawo broniąc, zasłużył sobie u swoich, że go superintendentem obrali, co poznać z listu Orzechowskiego do niego pisanego, potem jednak porzuciwszy tę funkcją, jednakże nie błędy, na [str. 281] ziemiańskiej fortunce siedząc, nadzieją się karmił, że za prace swoje w różnych do drako podanych księgach podjęte, miał więcej i w honorze i fortunie profitować. Są zaś w druku te jego księgi, 1mo. Statuta i Metryka Przywilejów koronnych, w Krakowie 1594. in fol. 2do. Annales de origine et rebus gestis Polonorum ac Litvanorum, 1587. Cracov. in fol. a tymi czasy świeżo w Lipsku in fol. 1711. wraz z Długoszem tom. 2. kędy o nim w prefacji fol. 32. obszerną dysertacją znajdziesz, i o księgach od niego spisanych, także zdania autorów o nich, jako też i błędy jego, Braun też de Scriptor. Polon. traktu, je o nim fol. 12. i 40. 3tio. Exempla et formulae electionum Pontificum Romanorum, Imperatorom, et Ducum Venetorum, koło roku 157, 7. jako sam o sobie powiada in Epist. Praelimin. fol. 345. namienia, że napisał Librum Campiductoriae a fol. 406. Commentarios de tota Scientia militari, ale ich do druku nie podał. Trochę przedtem, to jest f. 405. natrąca coś o swojej w druku topografii, która rozumiem 7, e nie inna jest tylko ta, która na końcu jego Annalium jest położona. Historiam Ecclesiasticam także że pisał, świadczy lib. 6. cap. 6. ale podobno do druku nie weszła, i dobrze, bo duchem heretyckim trąciła, jako i inne jego pisma. Wydał i Triumphum Regis Stephani, o czym sam lib. 8. Annal. opowiada. Jan Sarnecki 1577. poborca w ziemi Chełmskiej. Constit. fol. 321. i 1580. fol. 366. Marcin Sarnecki podstarości Łukowski, poborca w województwie Lubelskiem 1611. Swentosław Sarnecki wydał do druku Celebris Marchionatus in introductione SS. Reliquiarum ad Templum Pinczoviense, in fol. 1701. Cracov.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: