Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

herb Brodzic (t. 2 s. 301-302)

Brodzic herb. W polu czerwonem są trzy złote krzyże, tak ułożone, że jeden z nich prosto na dół, drugie dwa na górze z boku trianguł robią, wszystkie się końcami stykają we środku. W tym jednak jest różnica, że jedni tego herbu tak używają, że cyrkuł kładą we środku, kędy się krzyże schodzą, i pole błękitne, drudzy zaś bez tego cyrkułu. Na hełmie [str. 302] trzy pióra strusie, drudzy pięć kładą. Ja bym przez ten cyrkuł pierścień być rozumiał, ile że nasz Ks. Petrasancta cap. 63. zawsze takie kółka chce mieć za pierścienie ex usu Fecialium, i powiada że w Swewji, Austrii i koło Rhenu, siła się takich familii znajduje, które pierścienie w klejnotach swoich noszą; znać, (że jego zdaniem rzekę w ten czas nabyte, kiedy chwalebnym exercytowaniem do pierścienia się ubiegają, temu który trafił nadane. Ztemwszystkiem ten autor między różnymi herbami, nie ma żadnego podobnego do Brodzica, tylko fol. 48. jeden taki krzyż przydłuższy i kończasto zachodzący kładzie, złoty, na kółku siarczystego koloru: kędy zaraz przydaje, że to był herb Cadwalladera ostatniego Króla Brytanji. O godności zaś takiego krzyża pisze tamże ten autor, dokąd ciekawych odsyłam. Pisali o nim Paprock. Gniazdo fol. 89. O herbach fol. 269. Okolski tom. 1, fol. 79. Liber.Klejnoty fol. 42. MS. P. Rutka.

Początek tego herbu Paprocki stąd naznacza, któremu wszyscy poświadczają. Kazimierz Mnich Król Polski, wojnę wiodąc z Maslausem tyranem i z przyłączonymi do niego Jadźwingami, gdy mu się jeden Polski Junak mężnie we wszystkich okazjach stawił, Pańskiego boku strzegąc, za to i w liczne dobra w Mazowszu opatrzony, i tym klejnotem był udarowany. Rok tym pierwiastkom Ks. Rutka naznacza w roku 1038. a że miał długą i piękną brodę, i on, i herb od niego Brodzic nazwany: luboć insi tego imienia okazją od dóbr Brody rzeczonych zaciągają. Jakoż Paprocki wspomina, że widział na liście fundacji kościoła Płockiego w r. 1106, trzech braci rodzonych hrabiów de Brody, Wszebora, Swentosława, i Krystyna, którzy dziesięcinę z dóbr swoich temuż kościołowi zapisali. Jest jeszcze w Płockiem Płońsko miasteczko, a kiedyś wieś, koło którego mieli liczne swoje posesje Brodzicowie. O Stefanie wojewodzie Multańskim piszą, że zbiwszy na głowę sto tysięcy Turków, na pamiątkę tego zwycięstwa, trzy krzyże z kamienia wystawił. Długosz o tej familii znać dając, zowie ją Genus Polonicom providum et in Masovia propagatum.

Roku 1422. Sieciech z Brodzic starosta Lubelski podpisał przymierze między Władysławem Królem Polskim a Krzyżakami Cod. Dipl. Vol. IV. fol. 114. - Przypisy Krasickiego.

Klejnotni tego herbu.

Bonikowski, Kliczewski, Kunecki, Kurzątkowski, Łącki, Mojecki, Pilitowski, Radomski, Radzimiński, Sieromski, Zawadzki, Zochowski. [str. 303]


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: